Huolehdi silmistäsi

Kaikkia ikärappeuman syntyyn johtavia syitä ei vielä tunneta. Korkea ikä on luonnollisesti merkittävin riskitekijä. Sairaudella on myös perinnöllinen syy-yhteys, ja säännölliset silmälääkärin tarkastukset ovat tarpeen, jos lähisukulaisilla esiintyy ikärappeumaa. Tupakointi on selkeä ikärappeuman riskitekijä ja sairauden toteamisen hetkellä se on syytä viimeistään lopettaa. Myös sydän- ja verisuonitaudit, ylipaino ja liian vähäinen vihannesten, hedelmien ja marjojen syönti lisäävät sairastumisriskiä. Ravinnon merkitystä ikärappeuman ennaltaehkäisyssä on tutkittu jonkin verran ja toisissa tutkimuksissa on havaittu, että verkkokalvon pigmenttikerrokseen suotuisasti vaikuttavat ravintoaineet vähentävät ikärappeuman sairastumisriskiä jopa 40 prosentilla. Näitä pigmenttikerrokselle tärkeitä ravintoaineita ovat sinkki, omega-3-rasvahappohin kuuluva DHA ja rasvaliukoisiin karotenoideihin kuuluvat luteiini ja zeaksantiini.